Nettihotelli voi kieltäytyä rekisteröimästä osoitteita, joiden rekisteröimistä se ei katso hyväksyttäväksi ja voi ehdottaa vaihtoehtoista osoitetta. Vastuu rekisteröitävän osoitteen lainmukaisuudesta on kuitenkin asiakkaalla itsellään.